Περιγραφή

Μεγάλη: 45 cm X 48 cm X 14 cm ύψος χεριού από ύφασμα  100% μαλί 40 €

Μεσαία: 33 cm X 33 cm X 13 cm ύψος χεριού από ύφασμα  100% μαλί 20 €

Μικρή: 20 cm X 22 cm X 8cm Χ 14 cm ύψος χεριού από ύφασμα  100% μαλί 20 €